Global health care college

Våra erbjudanden

Global Health Care College Sweden har som mål att tillhandahålla högkvalitativ hälso- och sjukvård för alla. Därför erbjuder vi skräddarsydda vårdutbildningar för vårdpersonal, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som är anpassade efter dina specifika behov. Våra kunder är regeringar, myndigheter och intressenter inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi erbjuder också konsulttjänster för vårdgivare om hur man kan arbeta för att stärka hälso- och sjukvårdspersonalen och kvalitetssäkra vårdinrättningar.

Världshälsoorganisationen uppskattar att den globala bristen på hälso- och sjukvårdspersonal kommer att uppgå till cirka 10 miljoner människor år 2030. Vissa regioner har pekats ut särskilt, t.ex. Afrika, östra Medelhavsområdet och Mellanöstern (WHO, 2022). Bristen drabbar inte bara låg- och medelinkomstländer utan även höginkomstländer.

Vårt arbete är inriktat på att säkerställa kvalitet i hälso- och sjukvårdsorganisationer och utbildningar på sekundär och tertiär nivå, i linje med internationella standarder, forskning, bästa praxis och beprövad erfarenhet.

Du kan läsa mer om våra erbjudanden i det underliggande avsnittet.
”KURSER, UTBILDNINGAR, KVALITETSSÄKRING
OCH KONSULTTJÄNSTER”.

This site is registered on wpml.org as a development site.