Global health care college

Våra erfarenheter av att arbeta med kvalitetssäkring av utbildningar inom hälso- och sjukvård och utveckling av högre yrkesutbildningar, t.ex. specialiserad undersköterska för äldre, specialiserad undersköterska för barn, obduktionstekniker och kvalitetssäkring av undersköterskeutbildningen i Sverige, har vidareutvecklats till utbildningar på internationell nivå. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar för sjuksköterskor, barnmorskor och läkare i samarbete med andra experter på området.

Erfarenheter som vi tar med oss i vårt utvecklingsarbete med våra samarbetspartners, kommer från många års transformativt arbete med att stärka sjuksköterskans roll som teamledare genom att etablera ett nytt yrke för hälso- och sjukvården i Sverige: Certified Assistant Nurse, samt best practices ur ett globalt perspektiv. Bristen på sjuksköterskor är inte bara ett problem i Sverige, utan en global utmaning. Tillsammans med våra partner och experter på området tillhandahåller vi skräddarsydda utbildningar som utgår från specifika behov och som kan skalas upp och genomföras på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

This site is registered on wpml.org as a development site.