Global health care college

Vi kvalitetssäkrar alla utbildningar som vi utvecklar. När vi arbetar med ett nytt projekt börjar vi på nationell nivå innan vi går vidare till regional och lokal nivå.

Vår vision, att skapa högkvalitativ sjukvård för en hållbar framtid, innebär att vi förser sjukvårdsorganisationer och utbildningsanordnare med sjukvårdsprogram på olika nivåer med kvalitetssäkring (från certifierade undersköterskor och certifierade assistenter för patientvård, sjuksköterskor, läkare och sjukhuschefer). Allt kvalitetssäkringsarbete som GHCC Sweden utför är baserat på internationella standarder, riktlinjer, mål och bästa praxis från några av världens mest kända sjukhus och yrkesverksamma. Allt arbete utförs också i enlighet med ISQua och forskningsstudier. Vårt mål är att arbeta i linje med FN:s mål för hållbar utveckling 2016-2030. Om du blir godkänd av GHCC Sverige är det en garanti för en högkvalitativ anläggning.

Varför kvalitetssäkring? Det främsta skälet till att GHCC Sverige kvalitetssäkrar sin verksamhet är att det är en kvalitetsstämpel. Det är en signal till omvärlden och till organisationen inom sjukhuset att det arbete som utförs där följer internationella kvalitetsstandarder och att den vård eller vårdutbildning som tillhandahålls är pålitlig.

Vad händer om ett sjukhus eller en vårdutbildare inte kan få ett intyg om kvalitetssäkring av GHCC Sverige? Om man inte lever upp till de kriterier som GHCC Sverige ställer upp kan organisationen/arbetet/utbildningen inte kvalitetssäkras. Efter att ha genomfört den djupgående analysen kan GHCC Sverige dock hjälpa till att justera och byta ut de delar som helt enkelt inte lever upp till kvalitetsnormerna. GHCC Sweden kan erbjuda dig konsulttjänster som, om de genomförs och följs, leder till en kvalitetssäkring.

Kort sagt, GHCC Sweden tillhandahåller kvalitetssäkring i linje med vår vision, för att se till att högkvalitativ sjukvård garanteras på global nivå. GHCC Sveriges kvalitetssäkring är en rigorös process och kraven är höga för att klara den. Om man inte klarar det kan man alltid få konsulthjälp från GHCC Sweden för att ändra det som inte fungerar bra och därmed anpassa organisationen på ett sätt som höjer kvaliteten och därmed få ett bevis på GHCC Sweden kvalitetssäkring.

Hur kan man främja kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvårdssektorn?

This site is registered on wpml.org as a development site.