1 dag

Professionell kommunikation för en kvalitetssäkrad vård

INTRODUKTION

Denna kurs vänder sig till dig som vill bli skarpare och tryggare i dina dagliga dialoger och få mer meningsfulla möten samt för dig som vill öka trivseln på arbetsplatsen. Kursen innehåller kommunikativa arbetssätt, effektiva kommunikationsstrategier, kroppspåk och icke verbal kommunikation, svåra samtal, minimedling samt konflikthantering. Dagen innehåller även praktiska övningar i caseform.

Utbildningen utgår från forskning och beprövad erfarenhet om grunderna i effektiv kommunikation på arbetsplatsen, där effektiva kommunikationsstrategier och svåra samtal utgör centrala delar. Utbildningsdagen varvas med föreläsningar, fallstudier och workshops. Det är en dynamisk utbildning som kommer att göra skillnad i ditt sätt att kommunicera på din arbetsplats på flera nivåer. Utbildningen har en flexibel lösning där vi också kan komma ut till er arbetsplats om ni föredrar detta för gruppstärkande och skräddarsydda aktiviteter som passar just er verksamhet.
Kursen ger dig teoretiska och praktiska verktyg att kunna bidra till att få fler motiverade medarbetare och goda resultat i din verksamhet tack vare att en tydligare kommunikation.

MÅLGRUPP

Till dig som är chef eller leder andra. Personal från HR som jobbar nära chefer och ledare kan också ha nytta av utbildningen.

KURSINNEHÅLL

Dag 1

Förmiddagen behandlar effektiva kommunikationssätt där verbal och icke verbal kommunikation är i fokus. Under eftermiddagen ligger fokus på konflikthantering och svåra samtal. Kommunikationens utmaningar och lösningar som är i fokus.

  • 7 effektiva kommunikationssätt
  • Verbal och icke verbal kommunikation
  • Konflikthantering
  • Svåra samtal
  • Mini-medling

Certifikat

Alla utbildningar ger ett certifikat från Global Health Care College Sweden (GHCC).

Dag 1: 24 april 2023 kl. 09-16

Utbildningsplats Stockholm (lokal meddelas senare)

Utbildningsledare: Ulrika Nimstrand

Kontakt: ulrika.nimstrand@globalhcc.com 

Pris 6 995 SEK

Priset inkluderar kurslokal, lunch, fika, kursmaterial med övningar.

 

Huvudansvarig utbildare: Ulrika Nimstrand COO GHC

Ulrika har många års erfarenhet av ledande befattningar inom utbildning, både i Sverige och internationellt. Hon har varit chef i många år inom skolväsendet med ansvar för skolutveckling, projektledning för entreprenöriellt lärande och internationell projektledare.

 

Ett av Ulrikas specialistområden är ledarskap och kommunikation. Hon har engagerats som föreläsare på stora internationella konferenser såsom Australian International Education Conference, världsutställningen i Dubai och International Nursing Conclave i Delhi. I GHCC Sweden har Ulrika tillsammans med sina partners kvalitetssäkrat och utvecklat vårdutbildningar för den globala marknaden.

Ulrika har en Rektorsexamen och Lärarlegitimation.

Anmälan


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *