2 dagar

Ledarskap för en kvalitetssäkrad vård!

INTRODUKTION

Utbildningen består av två dagars internat med möjlighet till övernattning på hotell för de som vill. Utbildningen utgår från forskning om ledarskap, grupputveckling och kommunikation, där det coachande ledarskapet är i centrum. Utbildningen ger kunskap och redskap för hur effektiva team utvecklas med ett ledarskap som karaktäriseras av trygghet och självmedvetenhet.

I den här ledarskapsutbildningen jobbar du aktivt med ditt eget ledarskap tillsammans med professionella och inspirerande utbildare som har lång erfarenhet av att vara chef och ledare. Du kommer att få träna praktiskt på att leda grupper i förändring; bemöta och hantera motstånd och svåra samtal. Efter utbildningen kommer du att ha förvärvat kunskap i både teori och praktiska metoder för att lyckas i din roll som ledare och chef. Förmågan att skapa psykologisk trygghet i en grupp, nå en ökad självmedvetenhet och kreativitet är i fokus.

MÅLGRUPP

Chefer eller ledare som vill få fördjupade kunskaper om tekniker och modeller för ett coachande ledarskap där utveckling av effektiva team är centralt. Personal från HR, kan också ha nytta av utbildningen.

KURSINNEHÅLL

Dag 1 och 2

 • Organisationsutveckling med utgångspunkt i ledarskap
 • Gruppens utveckling på vetenskaplig grund
 • Teamet; roller, funktioner, beteenden och värderingar
 • Vad karaktäriserar ett effektivt team?
 • Värdegrund och kultur på en arbetsplats
 • Mötesform och struktur för ledning av möten
 • Kommunikationspsykologi och ledarskap
 • Motiverande samtal i teori och praktik
 • Kommunikativa redskap för utveckling av effektiva team
 • Tekniker för att bemöta och hantera motstånd och svåra samtal
 • Coachande ledarskap baserat på forskning och beprövad erfarenhe.

 

Certifikat

Alla utbildningar ger ett certifikat från Global Health Care College Sweden (GHCC).

Dag 1: 11 maj 2023 kl. 09-16
Dag 2 12 maj 2023 kl. 09-16

Utbildningsplats Stockholm (lokal meddelas senare)

Utbildningsledare: Britta Wikman

Kontakt: britta.wikman@globalhcc.com

Pris 12 995 SEK
Priset inkluderar kurslokal, lunch, fika, kursmaterial med övningar.

Om hotellövernattning inkl. middag önskas tillkommer 2995 kr.

Huvudansvarig utbildare: Britta Wikman VD GHCC

Britta har många års erfarenhet av ledande befattningar inom utbildning, vård och omsorg både i Sverige och internationellt. Hon har varit chef i många år inom skolväsendet med ansvar för skolutveckling och forskningsprojekt. Ett av Brittas specialistområden är ledarskap och kommunikation. Hon har engagerat sig som föreläsare på stora internationella konferenser. Britta har en Fil. Lic. examen i pedagogik, Rektorsexamen, Lärarlegitimation i psykologi, samhällskunskap och sociologi, samt grundexamen i Psykoterapi.

Anmälan


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *