Global health care college

2 dagar

Ledarskap, grupputveckling och förändring med kvalitetssäkrad vård i fokus!

INTRODUKTION

Den här ledarskapsutbildningen består av två delar del 1 och 2, om två dagar per del. Utbildningen utgår från forskning om grunderna i kvalitetssäkring av arbetsplatser, där organisationspsykologi, ledarskap och grupputveckling är centrala. Utbildningstillfällena varvas föreläsningar, seminarier och workshops. En dynamisk utbildning som kommer att göra skillnad i ditt ledarskap på flera nivåer.

Del 2 förflyttar fokus till ledarskapets psykologi, kommunikation och grupprocesser med tid att analysera olika case och träna praktiskt på olika verktyg och modeller för att leda grupper. Det är ledarskapets utmaningar i ett relationellt och psykologiskt perspektiv som är i fokus. Utbildningen ger insikter om vilka inre drivkrafter som styr människors sociala samspel, samt ledarskapets betydelse i förändringsledning.

MÅLGRUPP

Chefer, ledare och personal från HR, som vill nå fördjupade kunskaper om ledarskapets betydelse för en kvalitetssäkrad verksamhet, med målsättning att nå en ökad medvetenhet om det personliga ledarskapet i ett kommunikativt, relationellt och psykologiskt perspektiv.

KURSINNEHÅLL

Dag 1 och 2

  • Ledningssystem för utveckling av en kvalitetskultur
  • Ledarskapets utmaningar och möjligheter i en grupp under utveckling
  • Grupprocesser och gruppsykologi
  • Värdegrund, attityder och beteende
  • Hur skapar vi en gemensam kultur på arbetsplatsen?
  • Hur skapas en kultur av psykologisk trygghet i en arbetsgrupp
  • Ledarskapets psykologi och att växa med ökad självkännedom kring sitt ledarskap
  • Att leda i förändring – hur bemöter och hanterar vi motstånd och svåra samtal på ett mellanmänskligt plan
  • Fallstudier och reflekterande team

Certifikat

Alla utbildningar ger ett certifikat från Global Health Care College Sweden (GHCC).

Utbildningsdagar och plats meddelas senare

Utbildningsledare: Britta Wikman

Kontakt: britta.wikman@globalhcc.com

Pris 11 995 SEK

Priset inkluderar kurslokal, lunch, fika, kursmaterial med övningar.

Huvudansvarig utbildare: Britta Wikman VD GHCC

Britta har många års erfarenhet av ledande befattningar inom utbildning, vård och omsorg både i Sverige och internationellt. Hon har varit chef i många år inom skolväsendet med ansvar för skolutveckling och forskningsprojekt. Ett av Brittas specialistområden är ledarskap och kommunikation. Hon har engagerat sig som föreläsare på stora internationella konferenser. Britta har en Fil. Lic. examen i pedagogik, Rektorsexamen, Lärarlegitimation i psykologi, samhällskunskap och sociologi, samt grundexamen i Psykoterapi.

Anmälan


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is registered on wpml.org as a development site.