Global health care college

2 dagar

Ledarskap, grupputveckling och förändring med kvalitetssäkrad vård i fokus!

INTRODUCTION

Den här ledarskapsutbildningen består av två delar del 1 och 2, om två dagar per del. Utbildningen utgår från forskning om grunderna i kvalitetssäkring av arbetsplatser, där organisationspsykologi, ledarskap och grupputveckling är centrala. Utbildningstillfällena varvas föreläsningar, seminarier och workshops. En dynamisk utbildning som kommer att göra skillnad i ditt ledarskap på flera nivåer.

Del 1 behandlar organisationsutveckling, ledningssystem och kvalitetssäkring, samt ledarskap i en historisk exposé fram till nutid. Det är organisationsmodeller, grupputveckling och ledarskap och dess utmaningar i olika sammanhang som är i fokus. Utbildningen ger perspektiv på ditt eget ledarskap, med insikter om viktiga verktyg att använda i förändringsledning.

MÅLGRUPP

Chefer, ledare och personal från HR, som vill nå fördjupade kunskaper om ledarskapets betydelse för en kvalitetssäkrad verksamhet, med målsättning att nå en ökad medvetenhet om det personliga ledarskapet i ett kommunikativt, relationellt och psykologiskt perspektiv.

KURSINNEHÅLL

Dag 1 och 2

  • Ledarskap och organisationsmodeller i en historisk exposé
  • Olika ledarskapsstilar; när, vad, var, hur, vem och varför?
  • Struktur, kultur och ledarskap
  • Värdegrund, vision och mål
  • Kvalitetssäkring då och nu
  • Ledningssystem för utveckling av en kvalitetskultur
  • Kommunikationens betydelse på olika nivåer i en organisation
  • Grupputveckling belyst på vetenskaplig grund
  • Framgångsrikt ledarskap och förändring
  • Ledarskap och grupputveckling – styrkor och utmaningar

Certifikat

Alla utbildningar ger ett certifikat från Global Health Care College Sweden (GHCC).

Utbildningsdagar och plats meddelas senare

Utbildningsledare: Britta Wikman

Kontakt: britta.wikman@globalhcc.com

Pris 11 995 SEK

Priset inkluderar kurslokal, lunch, fika, kursmaterial med övningar.

Huvudansvarig utbildare: Britta Wikman VD GHCC

Britta har många års erfarenhet av ledande befattningar inom utbildning, vård och omsorg både i Sverige och internationellt. Hon har varit chef i många år inom skolväsendet med ansvar för skolutveckling och forskningsprojekt. Ett av Brittas specialistområden är ledarskap och kommunikation. Hon har engagerats som föreläsare på stora internationella konferenser. Britta har en Fil. Lic. examen i pedagogik, Rektorsexamen, Lärarlegitimation i psykologi, samhällskunskap och sociologi, samt grundexamen i Psykoterapi.

Anmälan


5 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is registered on wpml.org as a development site.